Uusi julkaisu: Antroposofisia virikkeitä suomelle

Osuuskunta Ciris on juuri julkaissut uuden, kiinnostavan teoksen, jossa luonnostellaan
visioita suomalaisen yhteiskunnan uudistamistyötä varten. Kirjan julkaisemisella Ciris
haluaa osaltaan osallistua nykyiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tuomalla siihen varteenotettavia
ja pohdinnan arvoisia vaihtoehtoja.

Katso kirjan tiedot