Vård i livet och döden

30,00 

Vård i livet och döden

toimittanut: Raili Hake
Kustantaja: Föreningen Vård i livet r.f.
ISBN: 978-952-94-2486-3

(myyntikanavana toimii ciris.fi)

Osasto:

Hur vill vi dö? Vill vi dö över huvud taget? Kanske inte, men det är oundvikligt eftersom vi lever. Vi skjuter eventuellt hela tanken ifrån oss eller så hoppas vi att döden kommer medan vi sover lugnt i vår säng.

Det går inte alltid så. Många av oss tvingas kämpa i månader, kanske år, mot sjukdomar som gör oss hjälplösa och beroende av andra. Men det behöver inte leda till att vi mister vår människovärdighet. Föreningen Vård i livet r.f. sköter människor nära döden. I den här boken berättar vi hur vi bemöter de sjuka, hur vi tar hand om de anhöriga, hur vi försöker hjälpa en döende att leva värdigt ända fram till slutet.

Boken förmedlar också patienters, anhörigas, vårdares, läkares och prästernas berättelse om hur de ser på vård i livets slutskede.

Och boken är definitivt ett inlägg i eutanasidebatten…


Redaktör, eurytmiterapeut Raili Hake är en av grundarna av Föreningen Vård i livet r.f. Hon är föreningens mångåriga verksamhetsledare och har varit aktiv vid utbildningen av frivilliga stödpersoner. Hon verkar också själv som stödperson.