, ,

Antroposofisia virikkeitä Suomelle

22,00 

Johannes Kananen (toim)
Antroposofisia virikkeitä Suomelle

ISBN 978-952-7001-07-3
275 sivua.

Tilaukset: info@ciris.fi

Valtiotieteen tohtori Johannes Kananen on toimittanut uuden, kiinnostavan teoksen, jossa luonnostellaan visioita suomalaisen yhteiskunnan uudistamistyötä varten. Kirjan julkaisemisella Ciris haluaa osaltaan osallistua nykyiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tuomalla siihen varteenotettavia ja pohdinnan arvoisia vaihtoehtoja.

Suomalaisessa yhteiskunnassa on näinä aikoina suuri puute uudistusten suunnista. Yhteiskunnallis-poliittisesta keskustelusta puuttuu positiivisia, yhteisiä visioita tulevaisuutta varten, jota pyritään usein hahmottamaan erilaisten uhkakuvien kautta.

Tässä kirjassa kuusi antroposofia ja oman alansa asiantuntijaa – lääkäri, pappi, arkkitehti, maanviljelyn asiantuntija, taloustieteilijä ja pedagogi – kertovat yhteiskunnallisista käytännöistä oman elämänalueensa näkökulmasta. Heidän kirjoituksistaan hahmottuu tuore näkökulma yhteiskunnallisten käytäntöjen uudistamiseen. Kirjassa kerrotaan myös tieteellisen ajattelun uudistamismahdollisuuksista niin, että se voisi tukea tätä uudistustyötä. Kirjoittajina toimivat lääketieteen tohtori Seija Zimmermann, arkkitehti Maarit Holttinen, lehtori Ulla Ahmavaara, pastori Jukka Kuoppamäki, valtiotieteen kandidaatti Pentti Kananen ja puutarhuri Kari Järvinen.